Selecteer een pagina

Met het begin van een nieuw jaar veranderen vaak ook wetten en regelgevingen. Zo ook in 2015. Dit jaar zijn het echter voornamelijk kleine wijzigingen in het verkeer. Zo zal er weer uniformiteit ontstaan in de bewegwijzering en komen er 14 nieuwe verkeersborden. Er zijn ook twee grotere wijzigingen waarvan het wel zo handig is om deze te kennen. Door een fout van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is er echter veel onduidelijkheid over en bestaat nu ook onduidelijkheid over het daadwerkelijke ingangsdatum van deze wijzigingen: 1 januari of 1 juli 2015. Wij gaan vooralsnog van 1 januari 2015 uit. Op de website van Rijksoverheid.nl is op moment van plaatsing hierover geen actuele informatie te vinden.

Milieuzones

Één van de grote wijzigingen in het verkeer wordt voorgenomen in de mogelijkheid om milieuzones in te stellen. Tot nu toe waren de milieuzones er om vervuilende vrachtwagens uit een deel van een stad te weren. Alleen “schone” vrachtwagens met roetfilter mogen nu nog in een milieuzone rijden. Per 1 januari 2015 wordt dit uitgebreid naar andere auto’s met lucht vervuilende auto onderdelen, zoals oudere bestelauto’s maar ook oude personenauto’s. Het doel: de luchtkwaliteit in de steden verbeteren.

Milieuzones werden voor het eerst in 2007 in Nederland benoemd. De eerste twee werden ingesteld in Utrecht & Eindhoven. Sinds 1 juli 2014 zijn het er in totaal 13, namelijk in ‘s-Hertogenbosch, Amsterdam, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Tilburg, Utrechts, Rijswijk en Arnhem.

Vanaf 1 januari 2015 geldt dat alleen nog volgende auto’s in een milieuzone mogen rijden:

  • bestelauto’s die op benzine rijden
  • bestelauto’s die op diesel rijden maar van na 2005 zijn
  • personenauto’s die op benzine rijden en van na 30 juni 1992 zijn
  • personenauto’s die op diesel rijden en van na 2005 zijn
  • “schone” vrachtwagens met een roetfilter

Uitzonderingen zijn mogelijk. Hiervoor is een toevoeging op het verkeersbord ‘Milieuzone’ nodig, bijvoorbeeld een onderbord met daarop ‘alleen vrachtwagens’.

Nieuwe verkeersborden

In totaal zijn er 14 nieuwe verkeersborden per 1 januari 2015. De bedoeling van deze nieuwe verkeersborden: ze moeten meer duidelijkheid geven in bepaalde situaties. De vraag is nog vanaf wanneer deze borden daadwerkelijk in het verkeer te zien zullen zijn. Omdat de nieuwe verkeersborden voor de verduidelijking van situaties moeten zorgen, staat het wegbeheerders vrij om te beoordelen wanneer ze één van deze borden zullen plaatsen.

Hieronder alvast alle nieuwe borden met uitleg voor u op een rijtje:

Wijzigingen in het verkeer in 2015: 14 nieuwe verkeersborden

bron: http://www.verkeersmaatregelen.nl/Info/Verkeerswetgeving/Wijzigingenverkeerswetgeving/1januari2015.aspx

Bewegwijzering weer samenhangend en uniform

De bewegwijzering wordt in 2015 weer onder de regie van de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) uitgevoerd. Hierdoor moet na 10 jaren weer een samenhangende en uniforme bewegwijzering in heel Nederland ontstaan. Dit moet voor meer duidelijkheid zorgen en de doorstroom van het verkeer en de verkeersveiligheid bevorderen.

Veelplegers in het verkeer

Nadat in de afgelopen jaren verschillende verkeersboetes verhoogd werden, zullen in 2015 vooral veelplegers in het verkeer met hardere straffen rekening moeten houden. Tot nu toe werden asociale en hinderlijke overtredingen nog met een standaard bedrag beboet. Vanaf 1 januari worden deze verkeersovertredingen strafrechtelijk aangepakt. Hierdoor komen deze overtreders direct in beeld bij justitie. Zij hopen hiermee veelplegers uit de anonimiteit te halen en beter aanpakken te kunnen.

Wijzigingen in het verkeer die later in 2015 zullen ingaan:

  • Er komt een apart rijbewijs voor zware tractoren, het T-rijbewijs (waarschijnlijk vanaf 1 juli 2015)
  • Beroepschauffeurs met een D-rijbewijs moeten een code 95 op hun rijbewijs hebben staan (per 10 september 2015), beroepschauffeurs met een C-rijbewijs per 10 september 2016. Code 95 betekent dat de chauffeur de verplichte 35 uur nascholing heeft gevolgd. Tot nu toe kregen chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 automatisch een code 95 op hun C- of D-rijbewijs. Dat zal per 10 september 2015 gaan veranderen.

Wat 2015 ook brengen mag, wij wensen al onze klanten, relaties en lezers een fantastisch jaar toe!