Algemene Voorwaarden

De voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening op de website van OnderdelenZoeker. OnderdelenZoeker is een service die wordt aangeboden door Sibben VOF, gevestigd Kuipersweg 32 9285ST in Buitenpost. OnderdelenZoeker staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder het nummer 01100050 met btw-nr: NL812055743B01.

Diensten

Op de website van OnderdelenZoeker kunt u een aanvraag plaatsen voor één of meerdere auto of motorfietsonderdelen, die door OnderdelenZoeker wordt verspreid onder de aangesloten onderdelenleveranciers. OnderdelenZoeker levert zelf geen onderdelen. Derhalve accepteert OnderdelenZoeker geen enkele aansprakelijkheid betreffende de kwaliteit, prijs of verzending van de door een onderdelenleverancier geleverde goederen.


 

Levering

Het plaatsen van een aanvraag via OnderdelenZoeker is kosteloos. De kosten van een product, geleverd door een onderdelenleverancier, dienen te worden overeengekomen tussen leverancier en opdrachtgever. Hierbij houden beide partijen rekening met de kwaliteit van het onderdeel, verzendkosten en BTW.


 

Geschillen

Mocht er tussen de aankopende en de verkopende partij een geschil ontstaan, dan moet dit in de eerste plaats tussen deze twee partijen opgelost worden. OnderdelenZoeker is bereid om eventueel te bemiddelen bij een geschil, indien het de beide partijen niet gelukt is om onderling tot een oplossing te komen.


 

Privacy

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Op de website is altijd de meest recente privacy verklaring beschikbaar.


 

Wijzigingen

OnderdelenZoeker houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. De geldende versie is beschikbaar op deze website.